Google

Thursday, April 03, 2008

Permasalahan Boikot

Pak Husin* bekerja sendiri sejak 27 tahun silam. Dalam dekad pertama,pendapatannya turun naik tidak seperti orang lain yang makan gaji dan jauhlebih selesa. Pernah bisnesnya merudum sehingga kerugian berpuluh riburinggit. Kini Pak Husin merupakan pengusaha kedai runcit kecil di sebuahpasar awam. Tahniah buat Mydin yang terang2 boikot barangan Belanda,demikian komennya. Bagaimanapun Dutch Lady, Sun Silk, Walls dll yang ada dikedainya bernilai puluhan ribu ringgit dan bukanlah suatu langkah bijakuntuk pulangkan kembali kepada pihak pemborong. Ucap Pak Husin, "manakanboleh saya dibandingkan dengan Mydin yang berpuluh kali ganda besarberbanding kedai kenit ini."

Dalam isu boikot barangan negara luar beberapa kriteria perludipertimbangkan. Ia bergantung kepada ketegori negara pengeluar barangantersebut.

1. Negara musuh 'darul harb'. Tidak ada bantahan bahawa negara haram Israeljatuh di bawah kategori ini. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi untukmenindas, menganiaya dan merampas hak rakyat Palestin, bahkan mencemar tanahsusi umat Islam. Dalam keadaan sedemikian para ulama sekapat menganjurkansupaya umat Islam memulau barangan keluaran Israel. Bahkan saranan inidiwartakan dalam bentuk fatwa oleh setengah ulama tersohor.

2. Negara yang menyokong entiti musuh seperti Amerika. Dalam hal ini adalahsuatu yang terpuji jika umat Islam seboleh-bolehnya menjauhi produk Amerika,terutama apabila ada alternatif dari negara lain, lebih baik lagi jika adaproduk tempatan. Pilihan untuk melakukan boikot total adalah mustahil danmembebankan umat Islam. Dalam situasi tertentu terdapat barangan yang manaumat Islam terpaksa bergantung kerana tiada barangan alternatif. Kita mengambil pendirian 'buy American last' untuk menunjukkan solidariti dansokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin.

Boikot terpilih dan dalamtempoh yang tertentu serta diwar-warkan juga adalah merupakan satu strategiyang berkesan untuk memberitahu Amerika bahawa umat Islam boleh bertindakbalas 'and hit them where it hurt them most' i.e. in their pockets. (Inipernah dilancarkan oleh PPIM dan Persatuan Pengusaha restoran Mamak dilembah Kelang di mana mereka memulau Coca Cola selama sebulan). Setengahbarangan yang melambangkan gaya hidup Amerika yang hedonis seperti CocaCola, makanan segera KFC dan Pizza Hut adalah barangan yang wajar disasarkanuntuk pemulauan. Sementara rokok iaitu penyumbang tetap kepada ekonomiIsrael melalui perusahaan tembakau terbesar dunia Phillip Morris wajibdipulau tanpa soal kerana statusnya yang sudah sedia haram pada sudut hukumsyara'


3. Situasi seperti yang berlaku di Belanda. Belanda seperti negara-negarabukan Islam yang lain tidak dikategorikan sebagai negara musuh atau negarayang menyokong Israel secara terang-terangan. Ianya 'circumstantial' danakan bangkit dari masa kesemasa kerana ditiup oleh sentimen 'Islamophobia'.Situasi ini didorong oleh individu samada pemimpin, karyawan, kartunis,sasterawan, pejuang hak asasi manusia dan sebagainya. Meskipun kerajaanBelanda dalam kes Geert Wilders tidak menunjukkan kesungguhan untuk membidasdan mengutuk tindakan Wilders yang merupakan menteri kabinet Belanda,tindakan Wilders tetap merupakan tindakan individu. Kerajaan Belanda hanyamendiamkan diri atas dasar mempertahankan hak kebebasan bersuara.

Dalam halini boikot ekonomi wajar dengan tujuan supaya individu seperti Wilders willlearn their lesson well iaitu kebebasan bersuara ada batas dan adabnya.Kebbebasan bersuara tidak boleh digunakan untuk menyerang anutan penganutagama lain. Ancaman boikot juga boleh mendorong kerajaan Belanda mengkajisemula dasar kebebasan bersuara dan meletakkan beberapa garis panduan.Ia juga boleh memaksa kerajaan Belanda menggesa Wilders untuk memohon maafdan menarik balik karya filemnya. Di samping itu kalangan masyarakat niagaBelanda pasti akan meraskan bahangnya dan akan melobi kerajaan supayaperkara seperti ini tidak berulang.


4. Isu yang dibangkitkan ialah nasib peniaga kecil seperti 'Pak Hussein'.Apa pilihan yang ada pada 'Pak Hussein'. Pak Hussein boleh mengambil langkahseperti Mydeen. Mydeen meletakkan label pada barangan Belanda dan memberikebebasan untuk pelanggan memilih untuk tidak membeli produk Belanda.Percayalah isu ini tidak berpanjangan. Seruan boikot ini bersifat sementaradan jika disambut oleh umat Islam ia akan menjejaskan ekonomi negara Belandasepertti yang pernah berlaku apabila akhbar Denmark menyiarkan kartun NabiMuhammad tidak lama dulu. Boikot jangka pendek yang dilancarkan diseluruh dunia menyebabkan beberapa syarikat multinational Belanda mengalamikerugian yang besar.

InsyaAllah, jika 'Pak Hussein' menunjukkansolidaritinya bersama umat Islam demi mempertahan maruah Rasulullullah SAWdan agamanya, Allah Ta'ala akan memberkati usaha orang-orang seperti PakHussein. 'Tolonglah agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan akanmeneguhkan pendirian kamu'. Soalnya apakah orang-orang seperti 'Pak Hussein'yakin dengan janji Allah. Ayuh! Pendayung sudah ada di tangan!

0 comments: