Google

Monday, March 16, 2009

Kisah Memerangi Tuhan

"Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka yakin.." (27:14)

Judul kitab Syaikh Nadim Aljisri, Qisshatul Iman menggambarkan satu kisah perjalanan iman. Satu upaya mendekatkan pemikiran kepada ketundukkan diri, bagi mereka yang telah meraih dua perkara: isti'dad (kesiapan) dan hidayah. Selebihnya adalah dunia orang-orang yang tertidur di atas tilam yang sama, dengan mimpi-mimpi yang berbeza. Mimpi-mimpi itu tidak kosong. Ada mimpi yang mempunyai kebenaran, harapan yang mempunyai jawapan, atau 'wahyu' yang berakar pada kebenaran. Kenikmatan iman bagi kaum beriman belum tentu lazat bagi mereka yang ingkar, demikian sebaliknya.

Sikap tidak konsisten terhadap prinsip, keyakinan atau agama, kerap membuahkan fitnah yang membuat orang-orang lemah menjauhkan prinsip, keyakinan atau agama tersebut. Ummat yang malang mengingkari ajaran agamanya hanya kerana tokoh yang seharusnya menjadi teladan telah hilang keteladanan. Mereka bagai anak-anak yang tak mampu membalas 'kezaliman' kawan-kawannya yang lebih kuat, lalu melempiaskan dendamnya pada adik atau ibu.

Kebencian kepada lelaki kerana kekecewaan yang diterima perempuan, atau sebaliknya. Kebencian kepada sebahagian besar sahabat. Kebencian bahkan pengingkaran pada wujud Tuhan yang bertokok dari kemarahan dan dendam yang tak terbalas sesama manusia. Semua ini sangat mencerminkan gejala kejiwaan yang kadang-kadang tak berhenti pada diri, bahkan mendorong kepada polarisasi dan penghutuban. Memang ajaib, kebenaran diukur dengan suka dan benci, gembira dan kecewa.

Sebaliknya, sikap konsisten, jernih dan kritis akan mendekatkan jarak yang jauh dan memudahkan hal yang sukar. Sebahagian besar kita tidak mengerti, tetapi pengertian mereka yang mengerti pun tidak beranjak, tak membangun emosi dan tak membentuk kata hati. Padahal, "...Suatu fikrah akan berjaya apabila: 1. Kuat keyakinan terhadapnya, 2. Terpenuhi keikhlasan menjalankannya, 3. Selalu berkobar semangat memperjuangkannya, 4. Siap sedia berkorban dan beramal mewujudkannya" (Hassan Al-Banna, Risalah Ila's Syabab).

Yang pertama harus dibina ialah keyakinan terhadap fikrah tersebut, hingga mendapat lahan semai yang mendukung. Di era baru pemula dakwah kampus, hanyalah sekelompok anak-anak belia yang prihatin. Mereka terbiasa mengaji ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta yang terbentang, cermin keagungan, kekuasaan dan kasih-sayangNya. Pada saat gaung ayat-ayat qauliyah mereka dengar dan huruf-huruf yang sangat indah itu mereka baca, genaplah ketundukan mereka kepada titahNya.

to be continued

0 comments: